ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Tekno Life Teknoloji Ürünleri Mağazası (“Firma”) ile üye (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde yapılmıştır.

1. TARAFLAR

Bu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Firma: Firma Adı: Tekno Life Teknoloji Ürünleri Mağazası Adres: [Firma Adresi] Telefon: [Firma Telefon Numarası] E-posta: [Firma E-posta Adresi]

Üye: Adı Soyadı: [Üye Adı Soyadı] Adres: [Üye Adresi] Telefon: [Üye Telefon Numarası] E-posta: [Üye E-posta Adresi]

2. ÜYELİK ŞARTLARI

  • Üyelik, Firma tarafından belirlenen şartları kabul eden gerçek veya tüzel kişiler için açılmaktadır.
  • Üye, kayıt işlemi sırasında verdiği bilgilerin doğru, güncel ve geçerli olduğunu beyan eder.
  • Üye, üyelik bilgilerinin gizli ve güvenli tutulmasından bizzat sorumludur. Üye, üyelik bilgilerini başka bir şahsa veya kuruma açıklamamayı, paylaşmamayı ve güvenlik tedbirlerini almayı kabul eder.

3. ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Üye, Firma tarafından sunulan hizmetleri yasal sınırlar içinde kullanma hakkına sahiptir.
  • Üye, Firma tarafından sağlanan hizmetlerin kötüye kullanılmasından doğacak sorumlulukları kabul eder.
  • Üye, Firma’nın sisteminde yer alan bilgileri izinsiz kullanmamayı ve çoğaltmamayı kabul eder.

4. İLETİŞİM

Firma, Üye ile iletişim kurmak için e-posta veya diğer iletişim kanallarını kullanabilir. Üye, Firma’nın kendisine bu yolla ileti göndermesine izin verdiğini kabul eder.

5. ÜYELİKTEN ÇIKIŞ

Üye, herhangi bir zamanda üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkış işlemleri, Firma tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

6. DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Firma, bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman güncelleme veya değiştirme hakkına sahiptir. Güncellemeler veya değişiklikler, Firma tarafından duyurulduktan sonra yürürlüğe girecektir.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Üye, Firma’nın gizlilik politikasını okuduğunu ve bu politikayı kabul ettiğini beyan eder.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme, taraflarca okunup anlaşılarak, onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Üye:

Adı Soyadı: [Üye Adı Soyadı] Tarih: [Tarih]

Firma:

Firma Adı: Tekno Life Teknoloji Ürünleri Mağazası Tarih: [Tarih]