KVKK POLİTİKASI

TeknoLife Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

TeknoLife olarak, müşteri memnuniyetini ve güvenini ön planda tutarak kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

1. Hukuka Uygunluk:

  • Kişisel veriler, ilgili mevzuata ve hukuki düzenlemelere tam uygun bir şekilde işlenir. Müşteri bilgileri, sadece açık ve net rıza alındığında veya mevzuat izin verdiğinde işlenir.

2. Açıklık ve Şeffaflık:

  • Müşterilerimiz, kişisel verilerinin nasıl toplandığı, hangi amaçlarla işlendiği ve kimlere aktarılabileceği konusunda açık ve anlaşılır bilgilere erişme hakkına sahiptir.

3. İşleme Amaçları ve Veri Minimizasyonu:

  • Kişisel veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda toplanır ve işlenir. İşlenen veriler, bu amaçlar doğrultusunda sınırlı tutulur.

4. Güvenlik ve Koruma:

  • Kişisel veriler, yetkisiz erişimlere, manipülasyona, kayba veya zarara karşı korumak amacıyla gerekli teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alınır.

5. Veri Sahibinin Hakları:

  • Müşteriler, kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklara saygı gösterilmesini bekleyebilir. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme, taşıma ve itiraz etme gibi haklar yer almaktadır.

6. Çalışan Eğitimi:

  • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması konusunda düzenli olarak eğitilir ve bu politikaya tam uyum sağlamaları için bilinçlendirilir.

7. Veri İhlali Bildirimi:

  • Herhangi bir kişisel veri ihlali durumunda, ilgili kişilere ve veri koruma otoritelerine gerekli bildirimler zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılır.

8. İş Ortakları ve Taşeronlar:

  • İş ortakları ve taşeronlarla paylaşılan kişisel veriler, gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun bir şekilde işlenir ve kullanılır.

Bu politika, TeknoLife’ın kişisel veri işleme süreçlerini düzenlemekte ve güvence altına almaktadır. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliği, şirketimizin en üst önceliklerindendir.

Bu politika ile ilgili sorularınız veya geri bildirimleriniz için lütfen info@teknolife.store adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla,